Wie elektriciteit zegt, zegt gevaar!

Een elektrische installatie kan brand veroorzaken en een elektrische schok kan dodelijk zijn. De overheid legt gelukkig de nodige regels op. Die staan in het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties.
In het AREI staat waaraan een elektrische installatie die je bouwt moet voldoen om veilig te zijn.

Een elektrische installatie kan brand veroorzaken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren doordat kabels of geleiders opwarmen.
Een elektrische installatie kan ook aanleiding geven tot elektrocutie. De omgeving waarin de installatie zich bevindt is hier bepalend.

  • Is er vocht aanwezig?
  • Zijn de kabels blootgesteld aan zonlicht?
  • Kunnen knaagdieren de kabels beschadigen?

Allemaal voorbeelden van risico’s die de keuze van het materiaal en het ontwerp van een elektrische installatie bepalen. Het AREI noemt dit de uitwendige invloeden en legt deze vast met een code.