Hoe weerstand meten met een multimeter

Een multimeter dat zijn drie meetinstrumenten in één.
De voltmeter meet spanning.
De ampèremeter meet stroom.
De ohmmeter meet weerstand.

Zet de meter op stand ohm en meet in parallel.
Sluit de zwarte meetprobe aan op de COM-ingang.
De rode meetprobe sluit je aan op de '+'-ingang.
Sluit de meetpennen aan over de component of over het gedeelte van de stroomkring waarvan je de weerstand wilt bepalen.
Bekijk de meetwaarde en let er goed op of de meeteenheid ohm (Ω), kilo-ohm (kΩ) of megaohm (MΩ) is.

Meer weten? Download de technische fiche.