Wanneer is een elektrische schok gevaarlijk voor de mens?

Het AREI zegt dat boven 25mA wisselstroom (als de grenswaarde) beschermingsmaatregelen verplicht zijn. Dat kan je aflezen op deze grafiek. 

De X-as toont de wisselstroom in mA doorheen het menselijk lichaam. De tijdsduur die aangeeft hoe lang de stroom doorheen het lichaam vloeit, staat op de Y-as in ms. 

De groene zone toont het gebied waarin er geen blijvende letsels optreden wanneer een wisselstroom doorheen je lichaam stroomt.

De rode zone is de gevaarlijke zone: veel stroom en een lange tijdsduur. 

Elektrische schokken vermijden

Rechtstreekse aanraking is het aanraken van een onderdeel van een elektrische installatie dat normaal onder spanning staat. Een ongeïsoleerde geleider, bijvoorbeeld. 

Met een onrechtstreekse aanraking bedoelen we het aanraken van een onderdeel dat door een isolatiefout onder spanning staat, wat normaal niet de bedoeling is.

Voor degene die een elektrische schok krijgt, maakt dit onderscheid geen verschil. Maar voor de maatregelen die we moeten nemen om dit te voorkomen, wel. Zo is het belangrijk dat de elektrische installatie snel kan detecteren wanneer er zich een fout in de isolatie voordoet, en de spanning kan onderbreken. Hiervoor is een goede verbinding met de aarde onontbeerlijk. Afhankelijk van de manier waarop bron en gebruiker met de aarde verbonden zijn, heeft men verschillende netsystemen. 

Dat staat allemaal te lezen in het AREI.