STEM-ambassadeurs

Met dit project mochten ze als milieubewuste STEM-ambassadeurs een stand bemannen op het Techniekfestival in Gent, waar ze aan het publiek enthousiast uitlegden hoe hun project in elkaar zat.

Goedkoop en compact

Kamal: “Ons toestel is goedkoop en compact, zodat het voor iedereen toegankelijk is. Met onze installatie kunnen ze in ontwikkelingslanden op een eenvoudige manier het water zuiveren en drinkbaar maken in drie stappen: van een voorbezinktank gaat het water naar een beluchtingstank en tot slot wordt het in de nabezinktank gepompt.

Volgend jaar werkt een nieuw team verder op ons project om er zonnepanelen, batterijen en omvormers aan te koppelen zodat de installatie ook op plaatsen zonder stroom kan functioneren.”

“Onze draagbare waterzuiveringsinstallatie is goedkoop, compact en voor iedereen toegankelijk”

Kamal