De grote schuldige: verwarming!

Verwarming veroorzaakt het grootste deel van het energieverbruik en CO2-uitstoot van gebouwen. Die moeten we dus een kopje kleiner maken!

Hoe? Met een switch van 180°!

Dankzij technologieën zoals warmtepompen, zonnepanelen, elektrische auto’s, … - en de technici die ze installeren - staat Europa binnenkort vol CO2-neutrale gebouwen!

De overheid helpt een handje

De overheid probeert ons met verschillende maatregelen richting elektrisch verwarmen te duwen.

  • Sinds januari 2022 mag je geen stookolieketels meer plaatsen of vervangen.
  • Vanaf 2023 mag je in nieuwbouwwoningen enkel nog gas aansluiten voor een hybride warmtepomp: een combinatie van een gasketel met een lucht-waterwarmtepomp.
  • Vanaf 2026 wordt elke gasaansluiting bij nieuwbouwwoningen verboden.

Waarmee we dan zullen verwarmen?
Elektriciteit!

Jouw kennis en handigheid zullen zeker van pas komen!

16% van de gebouwen wordt nog verwarmd met stookolie en 68% met aardgas. Die moeten de komende jaren een nieuwe elektrische verwarmingsinstallatie krijgen.

Van werkzekerheid gesproken!