Feit 1: Als student mag je 475 uur per jaar werken

Op een studentenjob betalen zowel jij als je werkgever minder sociale bijdragen. Dat maakt het interessant. Maar het aantal uren dat je tegen verminderde sociale bijdragen mag werken, is beperkt. Je krijgt van de overheid per kalenderjaar een pakket van 475 uur. Werk je meer, dan worden de sociale bijdragen weer hoger.

TIP: student@work is een onlinetoepassing waarmee je kunt checken hoeveel uren je nog kunt werken tegen verminderde sociale bijdragen. Je moet je wel aanmelden met bijvoorbeeld je e-ID. 

Feit 2: Je moet kunnen aantonen dat je student bent

Je bent student wanneer je een opleiding in het middelbaar, hoger of universitair onderwijs volgt. Studeren moet je hoofdactiviteit zijn en eventuele arbeid moet daar duidelijk aan ondergeschikt zijn. Je kan niet werken wanneer je geacht wordt opleiding of andere schoolactiviteiten te volgen. Je bent géén student meer als je bij een werkgever een contract hebt van 12 maanden of meer. Jij en je werkgever betalen dan de gewone sociale bijdragen. En je bent ook geen student meer wanneer je avondschool of een andere vorm van onderwijs met een beperkt leerplan volgt.

TIP: Een studentenjob is dus voorbehouden voor studenten. Zodra je afstudeert en je geen verplichtingen meer hebt ten opzichte van je school, ben je student af, en kan je dus geen studentenjob meer doen. 

Feit 3: Je hebt een contract nodig

Studentenarbeid is een vorm van arbeid waarbij je als student beschermd bent door een specifiek type contract. Het contract is beperkt in duurtijd. Als jobstudent met een studentenovereenkomst word je beschermd door de arbeidswetgeving. Die bepaalt welke arbeid is toegelaten, op hoeveel rust je recht hebt, wanneer je wel en niet mag werken, enzovoort.