Maarten Lauwers rolde al doende in de job. “Ik heb mijn middelbare studies niet afgemaakt, maar kon snel aan de slag als hulpelektricien. Gaandeweg heb ik mijn studies voltooid via het avondonderwijs. Eerst drie jaar residentiële elektrotechniek, daarna een jaar industriële elektriciteit. Toen ik zag dat er grote vraag was naar domotica, ben ik me ook daarin gaan verdiepen. Maar het aanbod qua opleidingen is beperkt. Daarom heb ik vooral opleidingen van fabrikanten gevolgd.” 

“Naast een basiskennis elektriciteit moet je voor deze job een grote interesse hebben en de drang om continu bij te leren. Ook een goede informaticakennis is handig. Voor het programmeren is logisch inzicht noodzakelijk. Ik was op school al graag bezig met logische poorten - AND, OR, NOT, ... Dat moet je boeien, want je moet voortdurend logische problemen oplossen. Het zijn die vraagstukken die mij aansporen en motiveren.”  

Zo simpel mogelijk

Hoe een installatie in zijn werk gaat? “Eerst luister je naar de wensen van de klant, daarna kan je het systeem stap voor stap programmeren. Dat neemt al snel enkele dagen in beslag. Je moet alles heel nauwkeurig instellen. Wat als de gewenste lichtwaarde bereikt is? Of als de temperatuur boven een bepaalde waarde uitstijgt? Dat vergt flink wat achtergrondkennis en inzicht in het gebruik van het gebouw. Bovendien moet alles zo eenvoudig mogelijk blijven, zodat de klant er vlot zelf mee kan werken.”