Leren op school en leren op de werkvloer combineren

Om een duaal leertraject te volgen moet je 15 jaar zijn en de eerste twee jaar van het middelbaar afgerond hebben. Door de hervorming van het secundair onderwijs is er ook een hervorming van de mogelijkheden om leren op school en leren op de werkvloer te combineren.

Duaal leren

Duaal leren, dat is leren in het kwadraat: leren op school en leren op de werkplek. Dit houdt in dat je lessen volgt op school en dingen aanleert op een werkplek. Op het einde van je opleiding leer je dezelfde dingen als de niet-duale opleiding maar op een andere manier. Je behaalt dezelfde diploma’s en kwalificaties als in de niet-duale opleiding.

Deeltijds beroepssecundair (dbso)

Als je deeltijds beroepssecundair onderwijs volgt, krijg je 2 dagen per week les en doe je de overige 3 dagen praktijkervaring op bij een bedrijf.

Deeltijds beroepssecundair onderwijs houdt op te bestaan in 2025. Je kan het nu nog volgen in de derde graad, maar gaandeweg zullen er steeds minder richtingen zijn die je op deze manier kan volgen.

De overheid heeft er wel voor gezorgd dat je wel nog op een actieve manier kan leren, en dit in meer opleidingen zowel in arbeidsmarktfinaliteit als in de dubbele finaliteit, door de uitbouw van een nieuwe leerweg nl. duaal leren.

Leertijd

Bij deze manier van leren en werken krijg je één dag per week les op een SYNTRA-lesplaats. De overige 4 dagen ga je aan de slag bij een bedrijf om al doende te leren.

Deeltijds beroepssecundair onderwijs houdt op te bestaan in 2025. Je kan het nu nog volgen in de derde graad, maar gaandeweg zullen er steeds minder richtingen zijn die je op deze manier kan volgen.

De overheid heeft er wel voor gezorgd dat je wel nog op een actieve manier kan leren, en dit in meer opleidingen zowel in arbeidsmarktfinaliteit als in de dubbele finaliteit, door de uitbouw van een nieuwe leerweg nl. duaal leren.